ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคม ยอดขายรวม 60,105 คัน ลดลง 41.7%

0
1760

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2563 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 60,105 คัน ลดลง 41.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 20,698 คัน ลดลง 48.3% รถเพื่อการพาณิชย์ 39,407 คัน ลดลง 37.6% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 30,296 คัน ลดลง 41.8%

ประเด็นสำคัญ

ตลาดรถยนต์เดือนมีนาคมมีปริมาณการขาย 60,105 คัน ลดลง 41.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 48.3% และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 37.6% สืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต การทำธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ด้วยหลายเหตุปัจจัยทำให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นความสนใจในการซื้อรถใหม่จึงชะลอตัว และผู้บริโภคยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย

ส่วนตลาดรถยนต์สะสม 3 เดือน มีปริมาณการขาย 200,064 คัน ลดลง 24.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 23.6% ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 24.4% เป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 นอกจากส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศและระดับโลก ยังส่งผลต่อภาพรวมของตลาดรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตามค่ายรถยนต์ต่างๆ ยังคงพยายามหามาตรการเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการนำเสนอผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ดังนั้นแนวโน้มของตลาดรถยนต์ในเดือนเมษายนยังคงต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมีนาคม 2563

 1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 60,105 คัน ลดลง 7%
 • อันดับที่ 1 โตโยต้า      17,332 คัน      ลดลง      48.9%         ส่วนแบ่งตลาด 28.8%
 • อันดับที่ 2 อีซูซุ          13,629 คัน      ลดลง      21.8%         ส่วนแบ่งตลาด 22.7%
 • อันดับที่ 3 ฮอนด้า       7,506 คัน       ลดลง      31.9%          ส่วนแบ่งตลาด 12.5%
 1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 20,698 คัน ลดลง 3%
 • อันดับที่ 1 ฮอนด้า       6,070 คัน       ลดลง       25.5%        ส่วนแบ่งตลาด 29.3%
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า      5,406 คัน       ลดลง       55.6%        ส่วนแบ่งตลาด 26.1%
 • อันดับที่ 3 มาสด้า       2,161 คัน       ลดลง       56.5%        ส่วนแบ่งตลาด 10.4%
 1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 39,407 คัน ลดลง 6%
 • อันดับที่ 1 อีซูซุ          13,629 คัน      ลดลง     21.8%          ส่วนแบ่งตลาด 34.6%
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า      11,926 คัน      ลดลง     45.2%          ส่วนแบ่งตลาด 30.3%
 • อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      2,930 คัน       ลดลง     47.5%           ส่วนแบ่งตลาด  7.4%
 1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 30,296 คัน ลดลง 41.8%
 • อันดับที่ 1 อีซูซุ           12,634 คัน      ลดลง      21.9%         ส่วนแบ่งตลาด 41.7%
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า      10,349 คัน      ลดลง      46.3%          ส่วนแบ่งตลาด 34.2%
 • อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      2,930 คัน       ลดลง      47.5%           ส่วนแบ่งตลาด  9.7%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 3,081 คัน

 1. โตโยต้า 962 คัน
 2. มิตซูบิชิ 773  คัน
 3. อีซูซุ 640  คัน
 4. ฟอร์ด 419  คัน
 5. เชฟโรเลต 228 คัน
 6. นิสสัน 59 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 27,215 คัน ลดลง 5%

 • อันดับที่ 1 อีซูซุ          11,994 คัน      ลดลง      19.7%         ส่วนแบ่งตลาด 44.1%
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า      9,387 คัน        ลดลง      41.6%         ส่วนแบ่งตลาด 34.5%
 • อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      2,157 คัน        ลดลง      46.8%         ส่วนแบ่งตลาด  7.9%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – มีนาคม 2563

 1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 200,064 คัน ลดลง 1%
 • อันดับที่ 1 โตโยต้า      56,161 คัน      ลดลง      34.9%         ส่วนแบ่งตลาด 28.1%
 • อันดับที่ 2 อีซูซุ          42,398 คัน      ลดลง       5.6%          ส่วนแบ่งตลาด 21.2%
 • อันดับที่ 3 ฮอนด้า      28,678 คัน       ลดลง       4.4%          ส่วนแบ่งตลาด 14.3%
 1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 78,385 คัน ลดลง 6%
 • อันดับที่ 1 ฮอนด้า       23,959 คัน     เพิ่มขึ้น     6.4%           ส่วนแบ่งตลาด 30.6%
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า      18,661 คัน      ลดลง     39.6%          ส่วนแบ่งตลาด 23.8%
 • อันดับที่ 3 นิสสัน        8,691 คัน       ลดลง     20.5%           ส่วนแบ่งตลาด 11.1%
 1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 121,679 คัน ลดลง 4%
 • อันดับที่ 1 อีซูซุ          42,398 คัน      ลดลง      5.6%         ส่วนแบ่งตลาด 34.8%
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า      37,500 คัน      ลดลง     32.2%        ส่วนแบ่งตลาด 30.8%
 • อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      9,835 คัน       ลดลง   29.4%           ส่วนแบ่งตลาด  8.1%
 1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 96,963 คัน ลดลง 26.9%
 • อันดับที่ 1 อีซูซุ           39,620 คัน      ลดลง      4.8%        ส่วนแบ่งตลาด 40.9%
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า      32,733 คัน      ลดลง     33.7%         ส่วนแบ่งตลาด 33.8%
 • อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      9,835 คัน       ลดลง    29.4%           ส่วนแบ่งตลาด 10.1%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 9,840 คัน

 1. โตโยต้า 3,320 คัน
 2. มิตซูบิชิ 2,626 คัน
 3. อีซูซุ 1,763 คัน
 4. ฟอร์ด 1,298 คัน
 5. เชฟโรเลต 544 คัน
 6. นิสสัน 289 คัน

ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 87,123 คัน ลดลง 3%

 • อันดับที่ 1 อีซูซุ          37,857 คัน      ลดลง      2.5%           ส่วนแบ่งตลาด 43.5%
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า      29,413 คัน      ลดลง     29.4%          ส่วนแบ่งตลาด 33.8%
 • อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ      7,209 คัน       ลดลง     29.1%            ส่วนแบ่งตลาด  8.3%

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here