ซูซูกิเดินหน้าโครงการ SUZUKI Cause We Careพร้อมช่วยเหลือสังคมไทย มอบรถ SUZUKI CARRY Biosafety Mobile Unit แก่หมอแล็บแพนด้า “ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน” นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง 

0
168

ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) ส่งมอบรถ SUZUKI CARRY Biosafety Mobile Unit (รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย) ให้แก่ หมอแล็บแพนด้าทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการตรวจบุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ในเชิงรุกแบบเคลื่อนที่ พร้อมเดินหน้าโครงการ “SUZUKI Cause We Care-เหนือกว่าความใส่ใจ คือความเข้าใจทุกความต้องการ ซึ่งนอกเหนือจากการคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและมีคุ้มค่าในทุกๆ ด้านแล้ว ซูซูกิยังคงเอาใจใส่ในการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนและสังคมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งตลอดการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าชาวไทยทุกท่าน สิ่งหนึ่งที่ซูซูกิให้ความสำคัญและมุ่งมั่นลงมือทำมาโดยตลอด คือการตอบแทนสังคมไทยผ่านการดำเนินกิจกรรม CSR ต่าง ๆ

SUZUKI CARRY Biosafety Mobile Unit ยังถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในการรองรับการเก็บตัวอย่างได้มากกว่า 300 ตัวอย่างต่อวัน ด้วยสมรรถนะและความคล่องตัวของรถ SUZUKI CARRY ยังสามารถนำไปใช้เก็บตัวอย่างในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก ลดปัญหาความแออัดในสถานพยาบาล และเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในเชิงรุกทุกพื้นที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

โดย SUZUKI CARRY Biosafety Mobile Unit คันนี้ ได้ทำการส่งมอบให้แก่ หมอแล็บแพนด้า “ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน”  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการออกไปปฏิบัติงานตามสถานที่ต่างๆ และยังอำนวยความสะดวกให้ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่สำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจและเพื่อค้นหาบุคคลกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุกได้ต่อไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here