เชลล์ จับมือสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มอบเงิน 2,000,000 บาท

0
246

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Trusted Partner for Better Life) ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมสังคมไทยที่ปลอดภัยและห่างไกลโรคระบาด โดยเน้นการสานต่อความร่วมมือระดับองค์กรในระยะสั้น กลางและยาว เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยพิบัติและการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการนี้เชลล์ได้บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อเดินหน้าส่งเสริมการดำเนินงานโดยเฉพาะการให้ความรู้และการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ได้แก่ แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล แจ้งขอความช่วยเหลือและประสานงานระหว่างองค์กรให้ความช่วยเหลือจากหลากหลายภาคส่วน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้กักกันตัวและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคฯ ในโครงการรวมใจฝ่าวิกฤติโควิด-19 ของสภากาชาดไทย นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นความคืบหน้าภายใต้เป้าหมายระยะกลางและระยะยาวในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมไทยในฐานะพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ของเชลล์

“การแพร่ระบาดของโรคระบาดโควิด-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ ในประเทศไทยยังคงมีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสุขภาพอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการบริจาคเงินเพื่อใช้ในการดำเนินการได้ทันท่วงทีแล้ว เชลล์ยังมีแผนระยะกลางและระยะยาวในการทำงานร่วมกับสภากาชาดไทย ในการส่งเสริมความปลอดภัย การสาธารณสุข และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้กักกันตัวและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติรวมถึงสถานการณ์ที่ไม่ปกติต่างๆ สำหรับความร่วมมือนี้ เรายังคงเน้นการปรับตัวทางดิจิทัล ซึ่งสภากาชาดไทยได้พัฒนาแอปพลิเคชัน ‘พ้นภัย” ตลอดจนสนับสนุนถุงยังชีพ อุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงการอบรมให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติด้วย เชลล์มีความยินดีที่ได้เคียงข้างสังคมไทยในทุกสถานการณ์ ส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดี และเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน” นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าว

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมไทย เชลล์เดินหน้าความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นประเด็นที่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ การส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานที่สะอาดขึ้น การพัฒนาทักษะอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ระดับชุมชน ตลอดจนการเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here