มูลนิธิกลุ่มอีซูซุมอบทุนกว่า 4 ล้านบาทให้แก่เยาวชน ปันโอกาสทางการศึกษาสู่สังคมที่ยั่งยืน

0
336

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุในประเทศไทยเดินหน้าสนับสนุนการมอบโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาพิเศษ ประเภทผลการเรียนยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 ให้แก่ นิสิตและนักศึกษาจาก 5 สถาบันการศึกษาในประเทศไทยจำนวน 34 ทุน มูลค่ารวม 1,000,000 บาท  และยังได้ส่งมอบทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ จำนวน 525 ทุน รวมทั้งสิ้น 559 ทุน มูลค่าทุนการศึกษารวมกว่า 4,040,000 บาท

คุณปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “เนื่องจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจเกือบทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงธุรกิจในกลุ่มอีซูซุด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามอีซูซุยังคงเดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทยให้เคลื่อนต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เนื่องด้วยเรายังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์องค์กร คือ “วิถีอีซูซุ : ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” เสมอ ไม่ว่าสภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะยากลำบากเพียงใดก็ตาม เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักเรียน นิสิตและนักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิกลุ่มอีซูซุจะบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้สำเร็จตามความมุ่งหมาย เพื่อที่จะได้เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญสู่อนาคตที่สดใสของประเทศไทยต่อไป”

นายศุภพล ระหารนอก นักศึกษาจากคณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เผยถึงความรู้สึกที่ได้รับทุนการศึกษาว่า “รู้สึกปลาบปลื้บใจมากครับที่มูลนิธิกลุ่มอีซูซุได้มอบทุนเรียนดีให้กับพวกเราซึ่งเป็นของขวัญที่สร้างกำลังใจในการศึกษาต่อในอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะที่เรียนยากและกิจกรรมค่อนข้างเยอะผมจึงจำเป็นต้องมีวิธีจัดสรรเวลาโดยการพกสมุดปฏิทินเพื่อแบ่งเวลาสำหรับการเรียนและกิจกรรมให้ลงตัวสอดคล้องกัน  เพื่อให้มีเวลาทบทวนบทเรียนได้อย่างเต็มที่และผลการเรียนออกมาดีครับ”

         นางสาวอาทิตญา ศรีศุกรี นักศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เผยว่า “การได้รับทุนของมูลนิธิกลุ่มอีซูซุนับว่าเป็นเกียรติกับตัวเอง ครอบครัว รวมถึงคณะและมหาวิทยาลัยมากค่ะที่เล็งเห็นถึงความตั้งใจเรียนของเรา  หลักการสำคัญของการได้เกรดเฉลี่ยที่ดี คือ การตั้งใจเรียน หากไม่เข้าใจในบทเรียนให้ถามอาจารย์ในห้องเรียนเลย อย่าให้ค้างคาใจ และควรจะแบ่งเวลาไปทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะในด้านต่าง ๆ ของตัวเองอีกด้วยค่ะ    ฝากถึงน้อง ๆ ที่อยากได้รับโอกาสดี ๆ แบบนี้ ขอให้ตั้งใจเรียน สนุกกับกิจกรรมที่ทำ ใช้ชีวิตในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยให้สนุกค่ะ”

นอกจากนี้มูลนิธิกลุ่มอีซูซุยังได้ส่งมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับชั้น มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จากทั่วประเทศ จำนวน 525 คน รวมมูลค่าทุนการศึกษากว่า 3,040,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนคนดีได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

ตลอด 32 ปีแห่งพันธกิจเพื่อสังคม   มูลนิธิกลุ่มอีซูซุได้มีโอกาสช่วยส่งเสริมด้านการศึกษาในสังคมไทยในหลายรูปแบบ อาทิ จัดตั้งกองทุนวิจัยวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ–อีซูซุ, การจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคโนโลยียานยนต์อีซูซุ” แก่คณาจารย์ในสังกัดอาชีวศึกษา การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ในสถาบันการศึกษาครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ อีกทั้งยังได้มอบเงินเพื่อการสาธารณประโยชน์ให้แก่องค์กรการกุศลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ด้วยเจตนารมณ์ของการเป็น “นิติบุคคลที่ดีของสังคมไทย” ที่พร้อมจะร่วมสร้างสรรค์รากฐานอันแข็งแกร่งให้แก่เยาวชนของประเทศไทยให้เจริญยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไป

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here