Home Event & PR PR News เชลล์ จัดโครงการ “ฮีโร่รถบรรทุกอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัย กับเชลล์ริมูล่า” ตอกย้ำความมุ่งมั่นการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน

เชลล์ จัดโครงการ “ฮีโร่รถบรรทุกอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัย กับเชลล์ริมูล่า” ตอกย้ำความมุ่งมั่นการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด นำโดย นายปนันท์ ประจวบเหมาะ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ และ

นางสาววีธรา ตระกูลบุญ (ซ้าย)  กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น  ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก โดย           

  นายจิรุตม์ วิศาลจิตร (ขวา)  อธิบดี  และสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุโดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ  (ที่ 2 จาก

ซ้าย) ผู้อำนวยการ จัดโครงการ “ฮีโร่รถบรรทุกอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัย กับเชลล์ริมูล่า”

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด หนึ่งในผู้นำธุรกิจพลังงาน  ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ จัดโครงการ “ฮีโร่รถบรรทุกอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัย กับเชลล์ริมูล่า” อบรมเพิ่มทักษะการขับรถเพื่อการขนส่ง และขับขี่ปลอดภัยให้แก่ผู้ขับรถบรรทุก เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน โดยยกระดับมาตรฐานคุณภาพของพนักงานขับรถตามมาตรฐานสากล รวมถึงสนับสนุนข้อปฏิบัติของกรมการขนส่งทางบกด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการขนส่ง ทั้งนี้ ผู้ขับรถบรรทุกที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน จะได้ร่วมฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในหลักสูตรการสอนขับรถเพื่อการขนส่งจากผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนสอนขับรถที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า “กรมการขนส่งทางบก เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู้ขับรถบรรทุก รวมไปถึงดูแลความปลอดภัยบนท้องถนน ผู้ขับขี่จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันสถานการณ์ในภาคขนส่ง ยกระดับมาตรฐานคุณภาพของตนเองให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลมากขึ้น การที่บริษัทชั้นนำระดับโลกเช่นเชลล์ จัดกิจกรรมเสริมศักยภาพผู้ขับรถบรรทุกนับได้ว่าเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับกรมการขนส่งทางบก ในการเตรียมความพร้อมของผู้ขับขนส่งให้ได้มาตรฐานเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม”

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า  โครงการ  “ฮีโร่รถบรรทุกอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัย กับเชลล์ริมูล่า” อยู่ภายใต้แคมเปญ “คุณปลอดภัย ทุกคนปลอดภัย ร่วมใช้ถนนอย่างรับผิดชอบ” ที่มีแผนดำเนินงานเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2563  เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการให้ความสำคัญกับความปลอดภัย นอกจากนี้เชลล์ยังมีส่วนในการสนับสนุนให้โครงสร้างพื้นฐานทางถนนของประเทศไทยปลอดภัยด้วยนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางมะตอยและการใช้สถานีบริการน้ำมันของเชลล์เป็นจุดพักรถและรณรงค์เรื่องความปลอดภัย เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนสำหรับสังคมไทย”

นางสาววีธรา ตระกูลบุญ กรรมการบริหาร ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “เชลล์ ในฐานะผู้ผลิต เชลล์ ริมูล่า ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องสำหรับรถบรรทุกงานหนักที่อยู่เคียงข้างผู้ขับขี่รถบรรทุกชาวไทยมาอย่างยาวนาน  ตระหนักดีถึงความสำคัญของผู้ขับขี่รถบรรทุกผู้เปรียบเสมือนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เราจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีรวมถึงส่งเสริมศักยภาพของผู้ขับรถบรรทุกอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องรถบรรทุกที่จะช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากภายในแล้ว เราหวังว่าโครงการ “ฮีโร่รถบรรทุกอุ่นใจ ขับขี่ปลอดภัย กับเชลล์ริมูล่า” ซึ่งจัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรก และเรามีแผนที่จะจัดอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไปนั้น จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่จะส่งเสริมอาชีพขับรถขนส่งทางถนน พัฒนาทักษะผู้ขับรถบรรทุก ให้สามารถขับรถขนส่งได้อย่างปลอดภัยรวมถึงสนับสนุนระบบขนส่งของประเทศอีกด้วย”

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ กล่าวว่า “ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน สาเหตุหลักคือ ขับเร็ว ดื่มแล้วขับ  และอีกสาเหตุหนึ่งคือจอดรถข้างทาง การชนท้าย ที่ผู้ใช้รถใช้ถนนมักมองไม่เห็นรถขนาดใหญ่ในเวลากลางคืน มีสถิติการชนท้ายรถบรรทุกถึงร้อยละ 7.6  สิ่งที่ต้องรู้ คือการเว้นระยะห่างที่เพียงพอ  สภาพแวดล้อมต้องปลอดภัย การบรรทุกสินค้าต้องไม่เกินส่วนกว้างของตัวรถ การจะป้องกันอุบัติเหตุได้สิ่งสำคัญคือการฝึกอบรมผู้ขับขี่ให้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง  นอกจากนี้องค์กรต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เช่น จัดให้มีเครื่องหมายแถบสะท้อนแสง พื้นสีขาว ขอบสีแดง พร้อมขาตั้งหรือฐาน มองเห็นได้เวลากลางคืนระยะไม่น้อยกว่า 150เมตร ซึ่งโครงการของเชลล์ครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้เกิดการตระหนักรู้ อีกทั้งยกระดับทักษะการขับขี่ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนไทยต่อไป”

เชลล์สนับสนุนความร่วมมือในการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนดังกล่าว เชลล์มุ่งหวังในการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุและส่งเสริมความปลอดภัยทั้งในส่วนบุคคล ในการปฏิบัติงาน และในการเดินทาง สำหรับความปลอดภัยในการเดินทางและความปลอดภัยทางถนน เชลล์รณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ การให้การอบรมหลากหลายรูปแบบ ร่วมด้วยการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยและเครื่องมือเรียนรู้ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง อาทิ เครื่องจำลองการขับขี่สำหรับพนักงานขับรถ ซึ่งใช้ประกอบการฝึกอบรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานและบุคลากรในห่วงโซ่ธุรกิจของเชลล์ ผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป ตลอดจนเด็กและเยาวชน

 

 

All Categories

Related articles

Latest articles

Koenigsegg” (เคอนิกเส็กก์) เปิดบ้านในไทย ส่ง 2 ไฮเปอร์คาร์หาชมยาก! จากสวีเดนสู่กรุงเทพมหานคร

“Koenigsegg” (เคอนิกเส็กก์) สุดยอดแบรนด์รถไฮเปอร์คาร์สมรรถนะสูงสัญชาติสวีเดน ร่วมกับ บริษัท เจเนอร์รัล ออโต้ ซัพพลาย จำกัด (ในเครือชาริช โฮลดิ้ง) นำโดย อภิชาติ ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการ และ ศักดิ์ นานา กรรมการ จัดงาน “Koenigsegg Bangkok: The Ultimate...

อีซูซุร่วมกับ SF เปิดตัวภาพยนตร์ Digital Sound Check ชุดใหม่

อีซูซุร่วมกับ เอส เอฟ เปิดตัวภาพยนตร์ Digital Sound Check สะท้อนนิยามใหม่ของ “ออลนิว อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์” ชุดใหม่ล่าสุด “INFINITE X-LIFE” คุณปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และ  คุณสุวิทย์ ทองร่มโพธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด...

นิสสัน ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ดัทสัน นิสสัน เดย์ ครั้งแรก

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จัดกัด นำโดย ราเมช นาราสิมัน ประธาน และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมสนับสนุน กิจกรรม ดัทสัน นิสสัน เดย์ ครั้งแรก ซึ่งริเริ่มและจัดขึ้นโดย จิรวัฒน์ ตันยาภิรมย์ ประธานกลุ่มนิสสัน จีที-อาร์ คลับ...

Share article