Home Event & PR PR News ตลาดรถยนต์เดือนเมษายน ยอดขายรวม 30,109 คัน "ลดลง 65%"

ตลาดรถยนต์เดือนเมษายน ยอดขายรวม 30,109 คัน “ลดลง 65%”

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนเมษายน 2563 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 30,109 คัน ลดลง 65% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 8,830 คัน ลดลง 74.7% รถเพื่อการพาณิชย์ 21,279 คัน ลดลง 58.4% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 16,733 คัน ลดลง 59.4%

ตลาดรถยนต์เดือนเมษายนมีปริมาณการขาย 30,109 คัน ลดลง 65% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 74.7% และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 58.4% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าการเติบโตในเดือนนี้ยังคงปรับลดลง ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ภาครัฐฯ ได้ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ทำให้หน่วยงานต่างๆ ได้ออกมาตรการการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) และผู้บริโภคมีความระมัดระวังการใช้จ่ายและชะลอการพิจารณาซื้อรถใหม่ รวมถึงความไม่แน่นอนในอนาคตส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตัว และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์

ส่วนตลาดรถยนต์สะสม 4 เดือน มีปริมาณการขาย 230,173 คัน ลดลง 34.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 36.6% ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 32.6% เป็นผลมาจากเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน แต่ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์

สำหรับเดือนพฤษภาคมทางภาครัฐฯ ได้มีการผ่อนปรนมาตรการปิดเมือง ปรับเวลาเคอร์ฟิว แต่ยังคงให้ประชาชนเฝ้าระวังการใช้ชีวิตตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ลดความ
ตึงเครียดในการใช้ชีวิตของประชาชน ที่สำคัญหลายค่ายรถยนต์ได้กลับมาเปิดสายการผลิตอีกครั้ง ทำให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมมีทิศทางดีขึ้นจากเดือนเมษายน

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนเมษายน 2563
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 30,109 คัน ลดลง 65%

 • อันดับที่ 1 โตโยต้า 11,084 คัน ลดลง 58.9% ส่วนแบ่งตลาด 36.8%
 • อันดับที่ 2 อีซูซุ 6,865 คัน ลดลง 55.4% ส่วนแบ่งตลาด 22.8%
 • อันดับที่ 3 ฮอนด้า 2,648 คัน ลดลง 76.6% ส่วนแบ่งตลาด 8.8%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 8,830 คัน ลดลง 74.7%

 • อันดับที่ 1 โตโยต้า 2,906 คัน ลดลง 71.2% ส่วนแบ่งตลาด 32.9%
 • อันดับที่ 2 ฮอนด้า 2,229 คัน ลดลง 74.1% ส่วนแบ่งตลาด 25.2%
 • อันดับที่ 3 นิสสัน 1,072 คัน ลดลง 56.9% ส่วนแบ่งตลาด 12.1%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 21,279 คัน ลดลง 58.4%

 • อันดับที่ 1 โตโยต้า 8,178 คัน ลดลง 51.5% ส่วนแบ่งตลาด 38.4%
 • อันดับที่ 2 อีซูซุ 6,865 คัน ลดลง 55.4% ส่วนแบ่งตลาด 32.3%
 • อันดับที่ 3 ฟอร์ด 1,205 คัน ลดลง 73.1% ส่วนแบ่งตลาด 5.7%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 16,733 คัน ลดลง 59.4%

 • อันดับที่ 1 โตโยต้า 7,019 คัน ลดลง 53.1% ส่วนแบ่งตลาด 41.9%
 • อันดับที่ 2 อีซูซุ 6,267 คัน ลดลง 56.0% ส่วนแบ่งตลาด 37.5%
 • อันดับที่ 3 ฟอร์ด 1,205 คัน ลดลง 73.1% ส่วนแบ่งตลาด 7.2%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 1,575 คัน (โตโยต้า 753 คัน / อีซูซุ 322 คัน / มิตซูบิชิ 219 คัน / ฟอร์ด 211 คัน / เชฟโรเลต 45 คัน / นิสสัน 25 คัน)

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 15,158 คัน ลดลง 58.2%

 • อันดับที่ 1 โตโยต้า 6,266 คัน ลดลง 52.2% ส่วนแบ่งตลาด 41.3%
 • อันดับที่ 2 อีซูซุ 5,945 คัน ลดลง 55.0% ส่วนแบ่งตลาด 39.2%
 • อันดับที่ 3 ฟอร์ด 994 คัน ลดลง 73.7% ส่วนแบ่งตลาด 6.6%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – เมษายน 2563
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 230,173 คัน ลดลง 34.2%

 • อันดับที่ 1 โตโยต้า 67,245 คัน ลดลง 40.6% ส่วนแบ่งตลาด 29.2%
 • อันดับที่ 2 อีซูซุ 49,263 คัน ลดลง 18.3% ส่วนแบ่งตลาด 21.4%
 • อันดับที่ 3 ฮอนด้า 31,326 คัน ลดลง 24.2% ส่วนแบ่งตลาด 13.6%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 87,215 คัน ลดลง 36.6%

 • อันดับที่ 1 ฮอนด้า 26,188 คัน ลดลง 15.9% ส่วนแบ่งตลาด 30.0%
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า 21,567 คัน ลดลง 47.4% ส่วนแบ่งตลาด 24.7%
 • อันดับที่ 3 นิสสัน 9,763 คัน ลดลง 27.3% ส่วนแบ่งตลาด 11.2%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 142,958 คัน ลดลง 32.6%

 • อันดับที่ 1 อีซูซุ 49,263 คัน ลดลง 18.3% ส่วนแบ่งตลาด 34.5%
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า 45,678 คัน ลดลง 36.7% ส่วนแบ่งตลาด 32.0%
 • อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 11,031 คัน ลดลง 37.0% ส่วนแบ่งตลาด 7.7%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 113,696 คัน ลดลง 34.6%

 • อันดับที่ 1 อีซูซุ 45,887 คัน ลดลง 17.8% ส่วนแบ่งตลาด 40.4%
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า 39,752 คัน ลดลง 38.2% ส่วนแบ่งตลาด 35.0%
 • อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 11,031 คัน ลดลง 37.0% ส่วนแบ่งตลาด 9.7%
  *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 11,415 คัน (โตโยต้า 4,073 คัน / มิตซูบิชิ 2,845 คัน / อีซูซุ 2,085 คัน / ฟอร์ด 1,509 คัน / เชฟโรเลต 589 คัน / นิสสัน 314 คัน)

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 102,281 คัน ลดลง 32.4%

 • อันดับที่ 1 อีซูซุ 43,802 คัน ลดลง 15.9% ส่วนแบ่งตลาด 42.8%
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า 35,679 คัน ลดลง 34.9% ส่วนแบ่งตลาด 34.9%
 • อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 8,186 คัน ลดลง 35.9% ส่วนแบ่งตลาด 8.0%

All Categories

Related articles

Latest articles

มอร์เซเดส-เบนซ์ เผยผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2563 พร้อมจัดแคมเปญ “Star Phenomenon” ที่ผู้จำหน่ายทั่วประเทศ 10-31 ก.ค.นี้

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2563 ย้ำความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในตลาดรถยนต์หรูเมืองไทยต่อเนื่องด้วยยอดขายของรถยนต์ Mercedes-AMG และรถยนต์ EQ Power ที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง และยอดขายรวมในเดือนมิถุนายนก็เติบโตขึ้นเหนือกว่าที่คาดการณ์ไว้ สะท้อนความต้องการใช้รถของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่เริ่มกลับมาใช้จ่ายมากขึ้นหลังเกิดวิกฤติโควิด และชี้ให้เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับของตลาดรถยนต์ในไตรมาสที่ 3 และในช่วงครึ่งปีหลัง และเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้า เมอร์เซเดส-เบนซ์ จึงจัดแคมเปญ “Star Phenomenon”...

มาสด้าผงาดเบอร์หนึ่งตลาดรถอเนกประสงค์ SUV เดือนมิถุนายน

มาสด้าสร้างเซอร์ไพรส์ผงาดขึ้นครองอับดับหนึ่งด้านยอดขายในตลาดรถ ครอสโอเวอร์เอสยูวีเดือนมิถุนายนได้สำเร็จอีกครั้ง ด้วยยอดจำหน่ายสูงเกือบ 1,200 คัน หลังจากที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งทำให้มาสด้าสามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำตลาดรถยนต์เซ็กเมนต์นี้เป็นครั้งที่สอง และยังสร้างประวัติศาสตร์ยอดขายในไตรมาสแรกประจำปีงบประมาณ 2020 ได้อย่างภาคภูมิ ด้วยยอดขายสะสมรวมกว่า 2,201 คัน ตอกย้ำคำมั่นสัญญาและความมุ่งมั่นของมาสด้าในการสร้างสรรค์ยนตรกรรมภายใต้เครื่องยนต์สกายแอคทีฟ และความสง่างามของการออกแบบจาก โคโดะ ดีไซน์ รวมทั้งตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย มาพร้อมฟังก์ชั่นและเทคโนโลยีความปลอดภัยเต็มรูปแบบ จึงทำให้มาสด้าสามารถครองแชมป์ตลาดรถยนต์ในเซ็กเมนต์นี้ได้สำเร็จในระยะเวลาอันรวดเร็ว นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานบริหาร บริษัท มาสด้า...

โตโยต้าเปิดตัวรถยนต์อเนกประสงค์ SUV ครั้งแรกของโลก “โคโรลล่า ครอส” ใหม่ A New Journey…ให้ชีวิตเดินทาง

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย มร.ไดโซะ คาเมะยามา หัวหน้าวิศวกร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น เปิดตัวรถยนต์อเนกประสงค์ SUV ครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทย“โคโรลล่า ครอส”...

Share article