Home Event & PR PR News ตลาดรถยนต์เดือนเมษายน ยอดขายรวม 30,109 คัน "ลดลง 65%"

ตลาดรถยนต์เดือนเมษายน ยอดขายรวม 30,109 คัน “ลดลง 65%”

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนเมษายน 2563 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 30,109 คัน ลดลง 65% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 8,830 คัน ลดลง 74.7% รถเพื่อการพาณิชย์ 21,279 คัน ลดลง 58.4% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 16,733 คัน ลดลง 59.4%

ตลาดรถยนต์เดือนเมษายนมีปริมาณการขาย 30,109 คัน ลดลง 65% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 74.7% และตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 58.4% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าการเติบโตในเดือนนี้ยังคงปรับลดลง ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ภาครัฐฯ ได้ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ทำให้หน่วยงานต่างๆ ได้ออกมาตรการการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) และผู้บริโภคมีความระมัดระวังการใช้จ่ายและชะลอการพิจารณาซื้อรถใหม่ รวมถึงความไม่แน่นอนในอนาคตส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการชะลอตัว และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์

ส่วนตลาดรถยนต์สะสม 4 เดือน มีปริมาณการขาย 230,173 คัน ลดลง 34.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 36.6% ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 32.6% เป็นผลมาจากเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือน ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน แต่ยังส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและในระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์

สำหรับเดือนพฤษภาคมทางภาครัฐฯ ได้มีการผ่อนปรนมาตรการปิดเมือง ปรับเวลาเคอร์ฟิว แต่ยังคงให้ประชาชนเฝ้าระวังการใช้ชีวิตตามมาตรการความปลอดภัยเพื่อช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ลดความ
ตึงเครียดในการใช้ชีวิตของประชาชน ที่สำคัญหลายค่ายรถยนต์ได้กลับมาเปิดสายการผลิตอีกครั้ง ทำให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนพฤษภาคมมีทิศทางดีขึ้นจากเดือนเมษายน

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนเมษายน 2563
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 30,109 คัน ลดลง 65%

 • อันดับที่ 1 โตโยต้า 11,084 คัน ลดลง 58.9% ส่วนแบ่งตลาด 36.8%
 • อันดับที่ 2 อีซูซุ 6,865 คัน ลดลง 55.4% ส่วนแบ่งตลาด 22.8%
 • อันดับที่ 3 ฮอนด้า 2,648 คัน ลดลง 76.6% ส่วนแบ่งตลาด 8.8%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 8,830 คัน ลดลง 74.7%

 • อันดับที่ 1 โตโยต้า 2,906 คัน ลดลง 71.2% ส่วนแบ่งตลาด 32.9%
 • อันดับที่ 2 ฮอนด้า 2,229 คัน ลดลง 74.1% ส่วนแบ่งตลาด 25.2%
 • อันดับที่ 3 นิสสัน 1,072 คัน ลดลง 56.9% ส่วนแบ่งตลาด 12.1%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 21,279 คัน ลดลง 58.4%

 • อันดับที่ 1 โตโยต้า 8,178 คัน ลดลง 51.5% ส่วนแบ่งตลาด 38.4%
 • อันดับที่ 2 อีซูซุ 6,865 คัน ลดลง 55.4% ส่วนแบ่งตลาด 32.3%
 • อันดับที่ 3 ฟอร์ด 1,205 คัน ลดลง 73.1% ส่วนแบ่งตลาด 5.7%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 16,733 คัน ลดลง 59.4%

 • อันดับที่ 1 โตโยต้า 7,019 คัน ลดลง 53.1% ส่วนแบ่งตลาด 41.9%
 • อันดับที่ 2 อีซูซุ 6,267 คัน ลดลง 56.0% ส่วนแบ่งตลาด 37.5%
 • อันดับที่ 3 ฟอร์ด 1,205 คัน ลดลง 73.1% ส่วนแบ่งตลาด 7.2%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 1,575 คัน (โตโยต้า 753 คัน / อีซูซุ 322 คัน / มิตซูบิชิ 219 คัน / ฟอร์ด 211 คัน / เชฟโรเลต 45 คัน / นิสสัน 25 คัน)

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 15,158 คัน ลดลง 58.2%

 • อันดับที่ 1 โตโยต้า 6,266 คัน ลดลง 52.2% ส่วนแบ่งตลาด 41.3%
 • อันดับที่ 2 อีซูซุ 5,945 คัน ลดลง 55.0% ส่วนแบ่งตลาด 39.2%
 • อันดับที่ 3 ฟอร์ด 994 คัน ลดลง 73.7% ส่วนแบ่งตลาด 6.6%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – เมษายน 2563
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 230,173 คัน ลดลง 34.2%

 • อันดับที่ 1 โตโยต้า 67,245 คัน ลดลง 40.6% ส่วนแบ่งตลาด 29.2%
 • อันดับที่ 2 อีซูซุ 49,263 คัน ลดลง 18.3% ส่วนแบ่งตลาด 21.4%
 • อันดับที่ 3 ฮอนด้า 31,326 คัน ลดลง 24.2% ส่วนแบ่งตลาด 13.6%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 87,215 คัน ลดลง 36.6%

 • อันดับที่ 1 ฮอนด้า 26,188 คัน ลดลง 15.9% ส่วนแบ่งตลาด 30.0%
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า 21,567 คัน ลดลง 47.4% ส่วนแบ่งตลาด 24.7%
 • อันดับที่ 3 นิสสัน 9,763 คัน ลดลง 27.3% ส่วนแบ่งตลาด 11.2%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 142,958 คัน ลดลง 32.6%

 • อันดับที่ 1 อีซูซุ 49,263 คัน ลดลง 18.3% ส่วนแบ่งตลาด 34.5%
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า 45,678 คัน ลดลง 36.7% ส่วนแบ่งตลาด 32.0%
 • อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 11,031 คัน ลดลง 37.0% ส่วนแบ่งตลาด 7.7%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 113,696 คัน ลดลง 34.6%

 • อันดับที่ 1 อีซูซุ 45,887 คัน ลดลง 17.8% ส่วนแบ่งตลาด 40.4%
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า 39,752 คัน ลดลง 38.2% ส่วนแบ่งตลาด 35.0%
 • อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 11,031 คัน ลดลง 37.0% ส่วนแบ่งตลาด 9.7%
  *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 11,415 คัน (โตโยต้า 4,073 คัน / มิตซูบิชิ 2,845 คัน / อีซูซุ 2,085 คัน / ฟอร์ด 1,509 คัน / เชฟโรเลต 589 คัน / นิสสัน 314 คัน)

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 102,281 คัน ลดลง 32.4%

 • อันดับที่ 1 อีซูซุ 43,802 คัน ลดลง 15.9% ส่วนแบ่งตลาด 42.8%
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า 35,679 คัน ลดลง 34.9% ส่วนแบ่งตลาด 34.9%
 • อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 8,186 คัน ลดลง 35.9% ส่วนแบ่งตลาด 8.0%

All Categories

Related articles

Latest articles

‘ซูซูกิ’ เชิญสื่อมวลชนร่วมพิสูจน์ ทดสอบสมรรถนะ SUZUKI SWIFT GL MAX EDITION ผ่านสนามทดสอบแบบ GYMKHANA

นายวัลลภ ตรีฤกษ์งาม กรรมการบริหารด้านการขายและการตลาด บริษัท  ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “จากการที่ซูซูกิมีการแนะนำ SUZUKI SWIFT GL MAX EDITION สปอร์ตแฮทช์แบ็กอีโคคาร์รุ่นพิเศษที่ต่อยอดมาจาก SWIFT GL รุ่นมาตรฐาน ในราคาเริ่มต้นที่ 541,000 บาท เมื่อเดือนสิงหาคม 2563 ...

นายชยภัค ลายสุวรรณ จะเข้ารับหน้าที่ดูแลบริหารงานด้านสายงานสื่อสารองค์กร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศ    นายชยภัค ลายสุวรรณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายสื่อสารผลิตภัณฑ์ จะเข้ารับหน้าที่ดูแลบริหารงานด้านสายงานสื่อสารองค์กร บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป “นายชยภัค ได้แสดงศักยภาพให้เห็นถึงการส่งมอบนวัตกรรม การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ และการทดสอบผลิตภัณฑ์ร่วมกับสื่อมวลชนสัมพันธ์...

Ferrari Monza SP1 คว้ารางวัลชนะเลิศ Compasso d’Oro ปี 2020

เป็นครั้งแรกของม้าลำพองในซีรีส์ Icona ที่ได้รับรางวัลการออกแบบอันทรงเกียรตินี้ ทั้งการออกแบบและเทคโนโลยีที่เต็มไปด้วยรายละเอียดอันซับซ้อน ได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่งแบบ Barchetta ระดับตำนานของ Ferrari Monza SP1 เป็นหนึ่งในรถเพียง 11 คัน (และเป็นเฟอร์รารี่คันที่ 3) ในประวัติศาสตร์ของ ADI Awards ที่ได้รับตำแหน่งชนะเลิศนี้   Ferrari Monza SP1 ชนะรางวัลอันทรงเกียรติ Compasso d’Oro...

Share article