สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ผุดแคมเปญ “EVAT ร่วมใจต้านภัยโควิด 19”

0
128

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างเข้มข้น ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยนำโดย คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย พร้อมด้วยสมาชิกทุกภาคส่วนร่วมกันเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของทุกคนในสังคม จึงได้ริเริ่มโครงการ “สมาชิก EVAT ร่วมใจต้านภัยโควิด 19” ตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 64-06/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

โดยแคมเปญนี้มีวัตถุประสงค์ ในการนำเงินค่าบำรุงสมาคมฯ ที่ได้รับจากการรับสมัครสมาชิกของสมาคมฯ ทั้งในรูปแบบสมาชิกสามัญนิติบุคคลและสมาชิกสามัญทั่วไปที่สมัครเข้ามาในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2564 นี้รวมถึง ทางสมาคมจะร่วมสมทบทุนเพิ่มเติมอีก 100,000 บาท โดยจะรวบรวมเงินเพื่อสมทบทุนเพื่อร่วมช่วยเหลือในโครงการกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) ผ่านช่องทางการโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา บัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชีกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่าง ๆ) เลขบัญชี 067-300487-3 ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคม 2564

คุณกฤษฎา อุตตโมทย์ นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย กล่าวว่า “สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยและสมาชิกสมาคมฯ ทุกๆภาคส่วนได้ร่วมกันหาแนวทางอย่างจริงจังที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ผ่านการสมทบทุนร่วมกับกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และในขณะนี้ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัย

โควิด-19 กำลังเปิดรับบริจาคเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีที่มั่นในการต่อสู้กับโควิด-19 หรือโรคติดต่อที่จะมีในอนาคตอย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดไป โดยมุ่งสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ด้วยเหตุนี้ ทางสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย จึงเล็งเห็นความสำคัญและขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) ผ่านโครงการนี้”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here