“เกษตรกรหญิงรุ่นใหม่” ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัยหวาน นำความรู้คู่เทคโนโลยีพัฒนาธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ชุมชน

0
87

     “คงจะดีกว่านี้นะครับ ถ้าเรามีรถมารับของ เราจะได้ไม่ต้องแบกออกไปไกลเป็นคำพูดของน้องชายที่กลายเป็นแรงผลักดันให้เปิ้ลปนิดา มูลนานัดประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัยหวาน ตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขัน และได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดโครงการฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่คว้ารางวัลเงินทุนมูลค่า 1 แสนบาท พร้อมสิทธิ์ในการใช้งานรถกระบะพันธุ์แกร่ง ฟอร์ด เรนเจอร์ เป็นเวลา 3 เดือน

    ปนิดาจบการศึกษาจากโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนาชุมชนที่ตนอยู่อาศัยให้ดีขึ้นจากความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจึงริเริ่มกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัยหวานขึ้นที่ชุมชนบ้านเกิดคืออำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ความคิดเห็นวัตถุดิบกระบวนการผลิตและวิธีแก้ปัญหาต่างๆเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน

      ธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรวัยหวานคือการแปรรูปกล้วยหอมทองให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรในรูปแบบไร้ขยะกล่าวคือการใช้ทุกส่วนของต้นกล้วยมาแปรรูปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปผลกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับบริโภคอย่างกล้วยตากแยมกล้วยกล้วยกวนสามรสแป้งวาฟเฟิลการใช้หัวปลีในการทำขนมขบเคี้ยวหรือการนำต้นกล้วยไปผลิตสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างเสื้อผ้าและกระเป๋าจากเส้นใยกล้วย

ชุมชนของเราต้องใช้เวลา ความคิดสร้างสรรค์ และพลังงานมากในการทำงานแต่ละครั้ง เราจึงได้นำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับการเกษตร รวมถึงส่งต่อความรู้ให้คนในชุมชนด้วยปนิดากล่าว

    ปนิดาใช้พื้นที่บางส่วนในการเพิ่มรายได้จากการทำการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสร้างศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจด้านการเกษตรแปรรูป และการสร้างอาชีพด้วยตนเอง รวมถึงนำเทคโนโลยีการรดน้ำผ่านโทรศัพท์มือถือมาช่วยลดภาระในการทำงานของเกษตรกรในชุมชน

เปิ้ลอยากเห็นชุมชนของเปิ้ล ทั้งเกษตรกรในกลุ่มและเกษตรกรที่ส่งวัตถุดิบให้กับกลุ่มเติบโตด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน เปิ้ลจึงหาหนทางพัฒนาธุรกิจให้ทุกฝ่ายสามารถสร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพและหาเครื่องทุ่นแรงในการขนย้ายวัตถุดิบเพื่อร่นระยะเวลาและการใช้แรงงานในการผลิต จนมีหลายครั้งที่คนในกลุ่มเริ่มเป็นห่วงที่เราทำงานหนัก แต่สำหรับเปิ้ล นั่นคือกำลังใจที่ทำให้เราสู้ต่อไปปนิดากล่าวเปิ้ลเชื่อว่าการทำงานแต่ละครั้งไม่ได้ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปาก และย่อมมีอุปสรรค แต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้ถ้าเรายืนหยัดพร้อมสู้ และสร้างเส้นทางในแบบของเราเอง

    จากการรับฟังความคิดเห็นของคนในกลุ่มแม่บ้านฯ ปนิดาจึงได้วางแผนธุรกิจที่จะต่อยอดการแปรรูปต้นกล้วยให้เป็นเสื้อผ้าและกระเป๋า สนับสนุนเกษตรกร โรงงานปั่นเส้นด้าย และวิศวกรสิ่งทอ ด้วยการจัดหาอุปกรณ์ผลิตสินค้าจากใยกล้วยได้แก่ เครื่องตีเส้นใยและกี่ทอผ้ามาให้สมาชิก โดยกำไรที่ได้จากการประกอบธุรกิจจะนำมาปันผลให้กับสมาชิกกลุ่ม  เก็บเป็นเงินทุน  และใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์

     ด้วยความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และความมุมานะที่จะพัฒนาชุมชนตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปนิดาได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ที่ฟอร์ด ประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนเกษตรกรคนรุ่นใหม่ จากการนำเสนอแผนการพัฒนาธุรกิจที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท ซึ่งปนิดานำไปใช้จัดหาเครื่องทอผ้าจากใยกล้วย รวมถึงได้ทดลองขับฟอร์ด เรนเจอร์ FX4 Max เป็นเวลา 3 เดือน โดย
ปนิดาได้นำมาใช้ทุ่นแรงในการขนย้ายวัตถุดิบ พร้อมขยายขีดความสามารถในการทำงานให้เกษตรกรที่ได้ร่วมพัฒนาชุมชนมาด้วยกัน

เปิ้ลรู้สึกประทับใจในระบบช่วยขับขี่ต่างๆ ของฟอร์ด เรนเจอร์ ที่ทำให้ขับรถได้สะดวกสบาย และมั่นใจในความปลอดภัยบนทุกเส้นทาง รวมถึงเรื่องการบรรทุกที่ทำให้เราขนสินค้าได้จำนวนมากและเดินทางไปในเป็นเส้นทางที่ยากลำบากได้อย่างง่ายดาย และยังมีเทคโนโลยีแจ้งเตือนสถานะการใช้งาน เช่น การแจ้งเตือนระดับน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เอื้อประโยชน์ให้บริหารและจัดสรรเวลาการทำงานที่ต้องใช้รถได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แม้จะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาไม่นาน แต่ฟอร์ด เรนเจอร์ ก็เข้ามามีส่วนช่วยส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจของชุมชนเติบโตขึ้นด้วยดี ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆ ของฟอร์ด ประเทศไทยปนิดากล่าวเสริม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here