อีตั้น กรุ๊ป สานต่อโครงการ “ETON Drive To Share” มอบเงินสมทบทุนเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินงาน ให้มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

0
64

ETON Group (อีตั้น กรุ๊ป) ผู้นำอันดับหนึ่งด้านยนตรกรรมนำเข้าสำหรับครอบครัวและผู้บริหาร พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร จัดกิจกรรมอีตั้น ปันน้ำใจ ซื้อรถกับเราเท่ากับให้ ถือเป็นการ สานต่อ โครงการ ETON DRIVE TO SHARE  โครงการที่จัดขึ้นจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญและการตอบแทนสังคมที่ทางอีตั้นดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักถึงความสำคัญของความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเราทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมและส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีจิตสาธารณะเพื่อความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม

และในปัจจุบันอีตั้น กรุ๊ป ถือได้ว่าผู้นำอันดับหนึ่งด้านยนตรกรรมนำเข้าสำหรับครอบครัว จึงเล็งเห็นความสำคัญของครอบครัวเป็นหลัก ซึ่งการดำเนินงานของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่มีหลักการดำเนินงาน ช่วยเหลือเด็กที่ขาดพ่อแม่และญาติมิตร หรือเด็กที่ครอบครัวดั้งเดิมไม่สามารถเลี้ยงดูได้  โดยการสร้างครอบครัวทดแทนถาวร  ให้ได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถจนสามารถออกไปประกอบชีพเลี้ยงดูตัวเองได้และอาศัยอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งทางมูลนิธิมีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของบริษัทฯในการสนับสนุนเด็กเยาวชนที่ด้อยโอกาสให้ได้รับความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุม

ซึ่งการมีครอบครัวที่แข็งแรง คือรากฐานที่สำคัญสำหรับเด็กหนึ่งคนที่จะเติบโตไปเป็นประชาชนที่มีคุณภาพ อีตั้น กรุ๊ป เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชน ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยในครั้งนี้คุณอำพล ศรีทองฉิม ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์บริการ และคุณยุทธการ กุลทอง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด อีตั้น กรุ๊ป ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมกันส่งต่อความสุขให้แก่น้องๆ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผ่าน กิจกรรม อีตั้น ปันน้ำใจซื้อรถกับเราเท่ากับให้ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับสนับสนุนจากลูกค้าของบริษัทฯ ที่ซื้อรถจากอีตั้น กรุ๊ป ในแคมเปญ “ETON Expo Festival & Upgrade” รวมรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  100,000 บาท มอบให้กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมทบทุนเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินงานต่อไป ณ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู โดยมีคุณธัญญารัตน์ สุริยะเมธีรัฐ ผู้อำนวยการหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู)  และคุณสมัครพลศรียานนท์หัวหน้าแผนกผู้บริจาครายใหญ่และองค์กรเป็นตัวแทนรับมอบณหมู่บ้านเด็กโสสะบางปูสมุทรปราการเมื่อเร็วๆนี้

สำหรับกิจกรรม “อีตั้น ปันน้ำใจซื้อรถกับเราเท่ากับให้ ทางอีตั้นต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้ สนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของอีตั้น ในการให้การสนับสนุนชุมชนที่ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กๆ และเยาวชนในมูลนิธิเด็กโสสะฯ ทั้งด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน ภายใต้หลักการของมูลนิธิฯ ที่ส่งเสริมให้เด็กทุกคนมีแม่ผู้ให้การเลี้ยงดูด้วยความรักและความอบอุ่น ทำให้พวกเขารู้สึกมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยหล่อหลอมให้พวกเขาสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมต่อไป ถือเป็นอีกโมเดลชุมชนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนท้องถิ่นที่พึ่งพาอาศัยกัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here