Toyota สนับสนุนโอลิมปิกและพาราลิมปิก โตเกียว 2020

โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (โตโยต้า) พันธมิตรระดับโลกของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก โดยประกาศในวันนี้ว่า เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ปี 2020 บริษัทได้เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นั่นคือ ยานพาหนะเคลื่อนย้ายผู้โดยสาร (Accessible People Mover – APM) ซึ่งเป็นยานยนต์ที่ได้รับการออกแบบพิเศษสำหรับการแข่งขันกีฬานี้

สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก โตโยต้ามุ่งมั่นที่จะมอบอิสระในการขับเคลื่อนให้กับคนทุกคน ตามแนวคิดของโตโยต้าที่ต้องการสร้างสรรค์ “การขับเคลื่อนสำหรับทุกคน” (Mobility for All) ยานพาหนะเคลื่อนย้ายผู้โดยสารนี้ ท้าทายทุกโจทย์การใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการให้ได้อย่างสูงสุด ด้วยการให้บริการเคลื่อนย้ายผู้โดยสารใน “ช่วงท้ายสุดของการเดินทาง” (last one mile) เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ให้สามารถเดินทางไปถึงพื้นที่จัดการแข่งขันและสถานที่ต่างๆ โดยยานพาหนะเคลื่อนย้ายผู้โดยสารนี้จะให้บริการนักกีฬา เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขัน ตลอดจนผู้เข้าชมที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และครอบครัวที่มาพร้อมกับเด็กเล็ก นอกจากนี้ยังคาดว่ายานพาหนะเคลื่อนย้ายผู้โดยสารบางส่วนจะถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการกู้ภัยในกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ ในช่วงฤดูร้อนด้วย และในระหว่างการแข่งขัน โตโยต้าจะนำรถยานพาหนะเคลื่อนย้ายผู้โดยสารประมาณ 200 คัน มาใช้งานเพื่อสนับสนุนการรับ-ส่งผู้เข้าร่วมชมกีฬาและเจ้าหน้าที่ให้สามารถเดินทางไปยังสถานที่จัดการแข่งขัน รวมถึงเพื่อเดินทางไปยังจุดต่างๆ ภายในบริเวณงานด้วย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่ใช้จัดกิจกรรมและการแข่งขัน รวมไปถึงหมู่บ้านนักกีฬา