สำหรับช่วงเทศกาลต่างๆ ในเมืองไทยมักมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้น หลายครั้งที่เราไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใคร จนเป็นปัญหาให้เกิดเรื่องเครียดเเละอารมณ์เสีย เราจึงนำข้อมูลเบอร์โทรฉุกเฉินต่างๆ มาให้ทุกท่านได้รู้ว่าหากเกิดเหตุต่างๆ จะได้ขอความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วเเละถูกจุด

อุบัติเหตุ กู้ชีพ ฉุกเฉิน

1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
1646 ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กทม.
1356 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม
192   ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1691 ศูนย์ส่งกลับและรถพยาบาล รพ.ตำรวจ
1808 จส.100 รับแจ้งปัญหาที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุบนท้องถนน
1193 ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนทางหลวง

    เหตุด่วน เหตุร้าย

191 เหตุด่วน เหตุร้าย แจ้งตำรวจ
199   ไฟไหม้ สัตว์เข้าบ้าน แจ้งดับเพลิง
1199 ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า
1374 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
1192 ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถ

เส้นทางจราจร

1586 กรมทางหลวง มอเตอร์เวย์
1146 กรมทางหลวงชนบท
1193 ตำรวจทางหลวง
1137 จส.100
1197 ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร บก.02
1644 สวพ.91 บริการเกี่ยวกับข่าวสารทางด้านการจราจร
1137 จส.100 สำหรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจร
1543 ให้บริการเกี่ยวกับทางพิเศษ

การเดินทาง ขนส่ง

1490 บริษัท ขนส่ง จำกัด
1690 การรถไฟแห่งประเทศไทย
0-2535-1722 การท่าอากาศยานฯ
1584 กรมการขนส่งทางบก
0-2287-0320-9 กรมท่าอากาศยาน

 ทั่วไป

1323 กรมสุขภาพจิต
1300 ศูนย์ประชาบดี ปัญหาสังคม เด็ก
1567 ศูนย์ดำรงธรรม
1155 ตำรวจท่องเที่ยว
1111 ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
1691 โรงพยาบาลตำรวจ ให้บริการทางด้านเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ
1899 รับแจ้งเหตุของทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1
1584 ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคสาธารณะ
1155 สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว
1669 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยสามารถเรียกรถพยาบาลได้ทันที
1646 ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์การช่วยเหลือผู้ป่วยภายในรถยนต์
1554 หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล
1356 ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ตลอดไปถึงการประสานงานให้ความช่วยเหลือประชาชนทั่วไป
1677 ร่วมด้วยช่วยกัน รับแจ้งเหตุและช่วยเหลือสาธารณะทั่วไป